Les piles i aparells elèctrics i electrònics amb liti o níquel metall hidrur són des del 21 de gener residus perillosos

S'ha publicat el Reial Decret 27/2021, de 19 de gener, pel qual es modifiquen el Reial Decret 106/2008, d'1 de febrer, sobre piles i acumuladors i la gestió ambiental dels seus residus, i el Reial Decret 110 / 2015, de 20 de febrer, sobre residus d'aparells elèctrics i electrònics (RAEE).

Un dels canvis més importants és:

Els residus de les piles i acumuladors que continguin substàncies com el liti o el níquel metall hidrur, tindran una classificació específica com a residu perillós, garantint que aquests residus es gestionin tenint en compte aquestes característiques de perillositat.

Per què es consideren residus perillosos?

El liti és un element químic que ocasiona afeccions en el sistema nerviós, fallades respiratoris i nàusees.

El níquel és un altre element químic molt conegut i bastant abundant, que produeix efectes sobre el sistema pulmonar i respiratori, al·lèrgies, irritació als ulls i la pell. És possiblement cancerigen i tòxic.

Els RAEE que no es gestionen correctament poden descompondre i abocar alguns dels elements comentats anteriorment, contaminant el sòl, les aigües i la gent que els envolta.

Quina és la solució?

• Conscienciació a l'hora de tirar aquests aparells si encara tenen vida útil, per reduir la generació d'aquests residus.

• Un cop ens vulguem desfer dels RAEE, dur-los a un Punt Verd o contractar un gestor autoritzat com Adalmo per a la seva recollida.

En Adalmo portem més de 50 anys dedicats únicament i exclusivament a la gestió d'aquests i altres residus per a qualsevol tipus d'empresa. El nostre servei de gestió de RAEE redueix notablement l'impacte mediambiental, complint amb el cicle de l'economia circular.

© ADALMO · Teléfono (+34) 971 60 64 70 · Fax (+34) 971 60 64 14 · info@adalmo.com