Compromisos

Quan ADALMO adquireix la responsabilitat d’obtenir autorització per a la gestió de residus, adquireix un compromís de respecte i protecció al medi ambient, i de seguretat i salut de l’equip humà que treballa a l’empresa.

Per mantenir aquest compromís, ADALMO ha desenvolupat i implantat un Sistema Integrat de Gestió de Qualitat, Medi Ambient i de Seguretat i Salut basat en les normes UNE-EN ISO 9001UNE-EN ISO 14001 i SST-0023/2011, respectivament.

Els compromisos de ADALMO són:

Respecte per l’entorn en què es desenvolupa la seva activitat.
Avaluació, identificació i correcció d’aspectes tècnics que li permeten ratificar el seu compromís amb la política mediambiental, de seguretat i de salut.

Control de processos que garanteixin la màxima eficàcia. Creació, avaluació i correcció de manuals de sistema de gestió.

Satisfacció de clients.

Seguiment i comunicació constant amb el client per tal de determinar de manera anticipada les necessitats dels mateixos i millorar cada un dels serveis oferts.

© ADALMO · Teléfono (+34) 971 60 64 70 · Fax (+34) 971 60 64 14 · info@adalmo.com