Historia 

Des de 1967 ADALMO treballa per i per a la conservació del medi ambient de les Illes Balears.

A finals dels 60, amb l’evolució de la indústria del serveis a Mallorca, el sector dels residus va patir un increment natural que va comportar la necessitat d’establir sistemes de recollida i tractaments específics per als residus produïts per aquest nou sector industrial.

Per aquest motiu, ADALMO va dividir la seva activitat de negoci en tres àrees:

  • Ferralles, metalls i material procedent de demolicions i desguassos industrials. Peces de oxitall, despuntament de bigues, xapa, vehicles descontaminats, etc. arriben a les instal·lacions de l’empresa, reben un correcte tractament i després són enviats a través de contenidors i vaixells a pes a diferents punts d’Europa per al seu reciclatge.
  • Residus perillosos: Des del 1997 ADALMO té l’autorització per a la recollida i condicionament de dissolvents, envasos contaminats, tòner, bateries, entre d’altres. A més a més, ADALMO disposa d’una de les primeres autoritzacions per realitzar desamiantats.
  • Residus sanitaris: Des de 2010 ADALMO es converteix en gestor de residus sanitaris del grup I i ??II. El 2011 passa a gestionar el transport, recollida i tractament de residus sanitaris del grup III (tallants i punxants i altres residus procedents d’hospitals i clíniques)
© ADALMO · Teléfono (+34) 971 60 64 70 · Fax (+34) 971 60 64 14 · info@adalmo.com