Política integrada de qualitat, medi ambient,
seguretat i salut

Missió:
Oferir un servei integral de tractament de residus industrials, complint els més alts estàndards de qualitat, seguretat i protecció del medi ambient.

Visió:
Integrar als clients i proveïdors en el compromís de la protecció ambiental i dels individus, en què es fomenti: la conservació de l’entorn on es desenvolupen les activitats, la correcta gestió de residus, la minimització dels riscos i la prevenció de la contaminació.

Objectius:
Complir íntegrament amb les necessitats dels clients i garantir la seva satisfacció.

Millorar la qualitat de servei, fomentant un bon ambient de treball i esperit de participació.

Complir amb la legislació i reglamentació vigent en matèria de medi ambient i de seguretat i salut, així com amb tots aquells altres requisits que l’empresa subscrigui i altres reglamentacions que li siguin d’aplicació.

Prendre de referència aquesta política per a l’establiment i verificació periòdica dels objectius de qualitat, medi ambient i seguretat i salut.

Prevenir els danys i deteriorament de la salut dels treballadors dels centres, així com d’altres parts interessades, adoptant les mesures necessàries en el desenvolupament de l’activitat.

© ADALMO · Teléfono (+34) 971 60 64 70 · Fax (+34) 971 60 64 14 · info@adalmo.com