Recuperació metalls

Compra de ferralla. Recuperació de metalls i recollida de ferralla

Els metalls, i especialment la ferralla, són uns dels principals residus que es deriven de l’activitat industrial. A la llar, a la ciutat i a la indústria la producció d’aquest residu és molt comú. Per això ADALMO, reafirmant el seu compromís amb el desenvolupament sostenible, la reutilització i el reciclatge dels materials consumits, ofereix dins del seu sistema integrat de gestió el correcte tractament d’aquests. Dins el procediment de recuperació, ADALMO s’encarrega de la recollida d’aquests residus o de la seva recepció a les instal·lacions certificades. Una vegada a planta, els residus són pesats, classificats i seleccionats, i segons la seva naturalesa són manipulats i preparats per a la seva expedició fora de Mallorca.

Pel gran volum de metalls i ferralla que ADALMO gestiona actualment, el converteixen en el principal exportador d’aquest tipus de residus a Balears. En aquest sentit, ADALMO subministra ferralla a pes en qualsevol port d’Espanya i la resta d’Europa, mitjançant vaixells de grans dimensions.

Actualment ADALMO està capacitat per recollir, transportar i gestionar diferents tipus de metalls: 

Ferralles:

ADALMO compra metalls de qualsevol tipus a pes. Compram ferralles a pes sense importar les dimensions del client: des del petit al gran productor. Per això, les pesam insitu, ja sigui el metall directament o els camions. Pagam la ferralla al comptat, a un preu que varia segons el mercat internacional de comerç de la matèria primera.
Demolició d’estructures, naus i fàbriques:

A ADALMO estem especialitzats en desballestaments industrials que requereixen de mà d’obra especialitzada: desmuntem tubuladures, maquinària, cablejat, estructures metàl·liques, etc. Després valoritzem tots aquests residus com metalls i ferralles.


També compram diferents altres metalls com

• Acer inoxidable 
• Alumini 
• Coure 
• Plom 
• ZincContenedor tipo K Contenedor tipo K: Depósito de 5 metros cúbicos de capacidad, ideal para residuos de demolición, construcción y chatarraContenedor tipo P Contenedor tipo P: Depósito de 11 metros cúbicos de capacidad, ideal para residuos de demolición, construcción y chatarraContenedor tipo C Contenedor tipo C: Depósito de 25 metros cúbicos de capacidad, ideal para residuos voluminosos y chatarraContenedor Contenedor para aceite mineral.Compactadora Compactadora de papel, envases y residuos sólidos urbanos.Compactadora Compactadora de vehículos.Camión pulpo.

© ADALMO · Teléfono (+34) 971 60 64 70 · Fax (+34) 971 60 64 14 · info@adalmo.com