Residus perillosos

Gestió de Residus perillosos

La gestió de residus perillosos requereix una actuació conforme a pautes concretes que es deriven de la legislació actual per al maneig de residus que representen perill per a la salut.

Tallers mecànics, de xapa i pintura, impremtes, hotels, bugaderies, oficines... Tots ells són punts de generació de residus perillosos com ara envasos contaminats metàl·lics i de plàstic, oli mineral, filtres, bateries de plom, anticongelant, pintures, piles, fluorescents , tòner d’impressores, aparells electrònics danyats, reveladors...

ADALMO disposa de l’autorització de gestor de residus perillosos per la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori, amb el número RTP/G-027.97/CAIB. A més  a més compta amb un protocol ben definit que permet la recollida, recepció, pesat, empaquetat i transport fins a la planta final de tractament, tot aquest procés amb el mínim risc per a la salut i del medi ambient.

Dins de la família dels residus perillosos ADALMO, com a empresa autoritzada, ofereix un servei especialitzat per a la retirada de residus que contingui amiant, present en molts materials de construcció.

Amiant

ADALMO està inscrit en el registre d’empreses amb risc per amiants (RERA 07/00017) des del mes d’abril de 2007. D’aquesta manera, s’acredita a ADALMO com a empresa capacitada per a la realització de qualsevol tipus de treball amb amiant. Per això disposem d’una brigada de 10 treballadors que desenvolupen la seva activitat en dos mòduls de descontaminació. Realitzem des del desmuntatge de cobertes de fibrociment, dipòsits, canonades i canalitzacions així com la gestió posterior d’aquest residu.

Paral·lelament, realitzam plans de treball específics amb risc de contaminació per amiant per a cada obra, presentant-los a les autoritats competents.

Recollida oli mineral

Adalmo també disposa de camions cuba adaptats per a la recollida i transport d’olis minerals per a la posterior regeneració o valorització energètica.Bidones Depósito de 60 o 120 litros de capacidad, ideal para residuos líquidos como disolventes, barnices, pinturas o aceites.Depósito GRG de 1 metro cúbico de capacidad ideal para residuos peligrosos en general.Depósito de 1 metro cúbico de capacidad ideal para baterías por su resistencia al ácido.Contenedor K de 5 metros cúbicos ideal para envases metálicos contaminadosSaca de 1 metro cúbico de capacidad ideal para residuos peligrosos en general

© ADALMO · Teléfono (+34) 971 60 64 70 · Fax (+34) 971 60 64 14 · info@adalmo.com