Serveis ambientals

Gestor de residus i Tractament de residus

Per tal de contribuir plenament en el desenvolupament sostenible, ADALMO ha implementat per a les empreses, consistoris i ajuntaments, un servei d’assessorament i recollida de residus sòlids urbans.

El servei ofert inclou la implantació de punts verds, servei de recollida selectiva, assessorament ambiental per a petites empreses i particulars, podes, neteja d’àrees limitades, etc.

Unitat d’Intervenció Immediata

ADALMO posa a disposició de les empreses del sector un servei d’assistència especialitzada en l’atenció de casos d’emergència relacionats amb l’abocament de substàncies químiques emmagatzemades en qualsevol instal·lació.

Per a l’execució d’aquesta assistència, ADALMO compta amb un equip tècnic i professional especialitzat, en guàrdia les 24 hores de dia, capacitat per prestar atenció permanent en cas de produir una situació accidental relacionada amb la manipulació i/o emmagatzematge de productes químics. La Unitat d'Intervenció Immediata no només actua en cas de produir una situació de risc, sinó que també exerceix tasques de supervisió i prevenció de la zona d’actuació, i dels equips d’emergència instal·lats amb aquesta finalitat.Contenedor tipo K: Depósito de 5 metros cúbicos de capacidad, ideal para residuos de demolición, construcción y chatarraContenedor tipo P: Depósito de 11 metros cúbicos de capacidad, ideal para residuos de demolición, construcción y chatarraContenedor tipo C: Depósito de 25 metros cúbicos de capacidad, ideal para residuos voluminosos y chatarraContenedor para aceite mineral.Compactadora de papel, envases y residuos sólidos urbanos.Compactadora de vehículosCamión cisterna de recogida de aceite.Camión pulpo

© ADALMO · Teléfono (+34) 971 60 64 70 · Fax (+34) 971 60 64 14 · info@adalmo.com